Bajnok Sakkiskola

Sakkozó gyerekek

A Bajnok Sakkiskola egy 2013-ban alapított sportegyesület. Egyesületünk fő tevékenysége a tehetséggondozó műhelyek működtetése és a versenyeztetés, de foglalkozunk sakkjátékot népszerűsítő táborok, tehetségkutató sakkversenyek, vállalati brainstorming tanfolyamok szervezésével, illetve publicisztikai kiadványok írásával is. Tagjaink között számos jól képzett, tapasztalt oktató és edző szerepel, akik minden idejüket a sakk iránt érdeklődő gyerekek oktatására fordítják. Tagjaink Debrecenben, Nyíregyházán, Hatvanban, Jászberényben, Gyöngyösön, Budapesten, Velencén és vonzáskörzetükben szerveznek óvodai, iskolai képességfejlesztő, illetve tehetséggondozó sakkoktatást. Távoktatási programunk (online sakkoktatás) az ország minden táján elérhető.

Sakkozó gyerekek 2

Főbb tevékenységeink:

– képességfejlesztő sakkoktatás, óvodai és iskolai sakk-szakkörök
(tagok működtetik, vállalkozási formában);
– tehetséggondozó sakkoktatás
(tagok működtetik, vállalkozási formában);
– személyre szabott élő/online sakkedzések
(tagok működtetik, vállalkozási formában);
– tehetséggondozó műhelyek szervezése;
– céges brainstorming tanfolyamok;
– versenyeztetés, versenyzés;
– versenyszervezés;
– rendezvényszervezés;
– táboroztatás;
– publicisztikai tevékenység
– szekundáns/mentor szolgáltatás.

Zászló

Célunk Magyarország meghatározó sakk-utánpótlás-nevelő központjává válni a tehetséges gyermekek felkutatásával és hatékony kinevelésével. Habár egyesületünk fókuszában a tehetséggondozás és a versenyeztetés áll, nagy hangsúlyt fektetünk az általános képességfejlesztésre, a sakkjáték népszerűsítésére és a családias, vidám légkör kialakítására is. A sakk a legősibb stratégiai játékok egyike, a szellemi sportok királya, mely pallérozza elménket, javítja jellemünket miközben lényéből adódóan szórakoztat. Egyesületünk kapuja minden Sakkbarát számára nyitva áll!

Zászló

EGYESÜLETI ADATOK:

Név: Bajnok Sakkiskola Sportegyesület
Rövidített név: Bajnok SE
Székhely: 4027 Debrecen Szegfű utca 4. 4/15.
Megyei nyilvántartási szám: 4371 / 2013
Országos nyilvántartásbeli azonosító: 1920 / 2013
Adószám: 18517099-1-09

KÉPVISELET

Farkas Ádám – elnök (30/438-0553)

Farkas Ádám

Szakály Balázs – alelnök (30/601-9596)

Ujházi Dávid – alelnök (30/540-5917)

Ujházi Dávid – alelnök

Oktatási rendszerünk

A Bajnok Sakkiskola Sportegyesület megalakulásakor célul tűzte ki, hogy egy jól strukturált, részletesen felépített oktatási rendszert épít ki, amelyben eredményes oktatási módszereink a lehető leghatékonyabb formában képesek kifejteni hatásukat. A rendszer megismeréséhez elengedhetetlen elkülöníteni két alapelemet: a képességfejlesztő és a tehetséggondozó sakkoktatást.

Bajnoksakk régi színekkel

A képességfejlesztő sakkoktatásnak nem célja a profi sakkozók kinevelése, kizárólag a sakk szabályrendszerének, alapelemeinek, logikai összefüggéseinek és kulturális vonatkozásainak megismertetését tűzte ki zászlajára. A sakk a legősibb stratégiai játékok egyike, a szellemi sportok királya, mely pallérozza elménket, javítja jellemünket miközben lényéből adódóan szórakoztat.
A játékos formában, családias környezetben megtartott foglalkozások jótékony hatással vannak az élet minden területére:

Csoportos képességfejlesztő foglalkozásaink legelemibb formája az óvodai képességfejlesztő sakkoktatás. Ezt a képzési formát jellemzően 4 éves kortól, az óvoda középső- és nagycsoportos gyermekeinek ajánljuk. Egy év alatt a gyerekek megtanulják a sakk szabályrendszerét, a figurák menetmódját és tulajdonságait, megismerkednek a sakkjáték világával, alapvető logikai összefüggéseivel. A tudomány mai állása szerint ebben a korban célszerű elkezdeni a sakkal való foglalkozást, mivel a sakk alapjaival tisztában levő gyermekek sokkal jobban illeszkednek be az általános iskola támasztotta feladat-orientált rendszerbe, kevésbé küszködnek tanulási nehézségekkel, magasabb fokú probléma-megoldó készségre tesznek szert. A profi sakkozóvá válás szempontjából is ez a legkívánatosabb kor a sakk megismeréséhez. A foglalkozások időtartama (30 perc) az óvodások befogadó képességéhez, figyelméhez és mozgásigényéhez igazított.

Az iskolai képességfejlesztő sakkszakkörök tematikája kezdetben nagy hasonlóságot mutat az óvodában oktatott témakörökkel, de tanítványaink itt sokkal gyorsabban ismerkednek meg a sakk szabályrendszerével. Ennek oka abban áll, hogy számos iskolás ekkorra már családtagjaitól és barátaitól „elsajátítja” a sakkjáték szabályrendszerét, vagy korábban már megismerkedett vele óvodai sakkszakkör keretei között. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy szükséges az ismeretek átismétlése, elmélyítése és rendszerezése. Az iskolai sakkszakkör sajátossága, hogy a rendelkezésre álló időkeret bővebb, mint az óvodában, a foglalkozások nem 30, hanem 45 percesek, továbbá akár 8 éven át űzhető ez a szabadidős képességfejlesztő elfoglaltság. Tanítványaink óráról-órára, évről-évre egyre komplexebb sakk-kompetenciát fejlesztenek ki, mely képességek észrevétlenül könnyítik számos iskolai tantárgy elsajátítását, megértését, továbbgondolását is. Szeretnénk azonban hangsúlyozni, hogy általános iskolában a gyermekek sakk-tudásszintje és életkora nagyobb diverzitást mutat, mint óvodás korban. Tapasztalt oktatóink a szakkörök beindulása után felmérik a gyermekek képességeit, sakkbéli tudásszintjüket, korbéli megoszlásukat és ezt követően igyekeznek homogénebb csoportok, illetve csoporton belüli differenciálás kialakítására. Jellemzően kezdő, középhaladó és haladó szintet különböztetünk meg.

A képességfejlesztő foglalkozások, városi sakkrendezvények és tehetségkutató sakkversenyek lehetőséget biztosítanak számunkra a sakkban tehetséges gyermekek felkutatására. Tapasztalt edzőink hamar felismerik a tehetséges gyermekek azon képességeit, amelyek kiemelkedő fontosságúak a sakkozóvá váláshoz. A tanév során és a versenyek, rendezvények alatt folyamatosan felkeressük a tehetséges gyermekek szüleit és megismertetjük velük tehetséggondozó foglalkozásaink programját, jelentőségét és a gyermek irányában támasztott elvárásainkat. Igen, itt már nem csupán a tehetségen, hanem a szorgalmon és a fegyelmen is hangsúly van. Munka nélkül a siker elképzelhetetlen! A tehetséggondozó sakkszakkörök 4-6 fős kiscsoportokban 1 oktató bevonásával zajlanak. Tanulóink a szakkörökkel párhuzamosan megismerkednek a versenyek világával, jellemzően regionális versenyeken mérettetik meg képességeiket.

A tehetséggondozó program következő állomása az egyéni tehetséggondozás. Egy bizonyos szint után szükségessé válik a gyermek saját sakkbéli jellemének, stílusának kibontakoztatása. A sakkban nincs két egyforma játékos. A sakkozás számos készség meglétét feltételezi, de ezek a készségek mindenkiben eltérő mértékben vannak jelen. A magasabb szintű sakkozás jellegzetessége, hogy a játékosok kibontakoztatják saját stílusjegyeiket. Ehhez már elengedhetetlen a személyre szabott, egyéni edzésterv, az erősségek és gyengeségek feltérképezése és az ezekhez történő alkalmazkodás. Az egyéni tehetséggondozó foglalkozások nagyobb heti gyakorisággal, 1-2 edző bevonásával történnek. Mindezt aktív versenyzés kíséri, hiszen elengedhetetlen az elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetése, a folyamatos megmérettetés és az eredmények kiértékelése. A versenyek ezen a szinten már nem korlátozódnak le a régió sakkeseményeire, hanem egyéni versenynaptár alapján, számos országos, esetleg nemzetközi versenyen való részvétel szükségeltetik.

Lány és fiú sakkozik

Iskolánk létrehozásakor arra törekedtünk, hogy az oktatók, edzők, sport-szakemberek és kisegítő személyzet olyan hálózata alakuljon ki, amely minden szinten, minden életkorban hatékonyan tudja kiszolgálni a sakk-sportban felmerülő igényeket. Iskolánk oktatói, edzői, mesterei nem csupán sikeres sakkozók, hanem kiváló pedagógiai érzékkel is rendelkeznek. Nagy hangsúlyt fektetünk szakkör-vezetőink, oktatóink és edzőink folyamatos továbbképzésére, valamint szolgáltatásaink olyan interdiszciplináris területekkel való kibővítésére is, mint a pedagógia, sportpszichológia, sportjog, sportgazdaságtan és sport-menedzsment. Oktatóink felkészültségének és egyesületi együttműködéseinknek hála a kezdetektől a sportolói pálya kiteljesedéséig, a képességfejlesztéstől a profizmusig segíteni tudjuk tanítványaink útját a sakk összetett, de mégis rendkívül lebilincselő világában.