Oktatási rendszerünk

A Bajnok Sakkiskola Sportegyesület megalakulásakor célul tűzte ki, hogy egy jól strukturált, részletesen felépített oktatási rendszert épít ki, amelyben eredményes oktatási módszereink a lehető leghatékonyabb formában képesek kifejteni hatásukat. A rendszer megismeréséhez elengedhetetlen elkülöníteni két alapelemet: a képességfejlesztő és a tehetséggondozó sakkoktatást.

A képességfejlesztő sakkoktatásnak nem célja a profi sakkozók kinevelése, kizárólag a sakk szabályrendszerének, alapelemeinek, logikai összefüggéseinek és kulturális vonatkozásainak megismertetését tűzte ki zászlajára. A sakk a legősibb stratégiai játékok egyike, a szellemi sportok királya, mely pallérozza elménket, javítja jellemünket miközben lényéből adódóan szórakoztat.

A játékos formában, családias környezetben megtartott foglalkozások jótékony hatással vannak az élet minden területére. A sakk legfontosabb előnyei a következők:

  • fejleszti a logikát
  • növeli a koncentrációt
  • javítja a memóriát
  • jellemformáló hatással bír

Csoportos képességfejlesztő foglalkozásaink legelemibb formája az óvodai képességfejlesztő sakkoktatás. Ezt a képzési formát jellemzően 5 éves kortól, az óvoda nagycsoportos gyermekeinek ajánljuk.  Egy év alatt a gyerekek megtanulják a sakk szabályrendszerét, a figurák menetmódját és tulajdonságait, megismerkednek a sakkjáték világával, alapvető logikai összefüggéseivel. A tudomány mai állása szerint ebben a korban célszerű elkezdeni a sakkal való foglalkozást, mivel a sakk alapjaival tisztában levő gyermekek sokkal jobban illeszkednek be az általános iskola támasztotta feladat-orientált rendszerbe, kevésbé küszködnek tanulási nehézségekkel, magasabb fokú probléma-megoldó készségre tesznek szert. A profi sakkozóvá válás szempontjából is ez a legkívánatosabb kor a sakk megismeréséhez.
A foglalkozások időtartama (30-35 perc) az óvodások befogadó képességéhez, figyelméhez és mozgásigényéhez igazított.

Ide kattintva megtekintheti óvodai foglalkozásaink tematikáját!

Az iskolai képességfejlesztő sakkszakkörök tematikája kezdetben nagy hasonlóságot mutat az óvodában oktatott témakörökkel, de gyermekeink itt sokkal gyorsabban ismerkednek meg a sakk szabályrendszerével. Ennek oka abban áll, hogy számos iskolás ekkorra már családtagjaitól és barátaitól „elsajátítja” a sakkjáték szabályrendszerét, vagy korábban már megismerkedett vele óvodai sakkszakkör keretei között. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy szükséges az ismeretek átismétlése, elmélyítése és rendszerezése. Az iskolai sakkszakkör sajátossága, hogy a rendelkezésre álló időkeret bővebb, mint az óvodában, a foglalkozások nem 30-35, hanem 45-60 percesek, továbbá akár 8 éven át űzhető ez a szabadidős képességfejlesztő elfoglaltság. Tanítványaink óráról-órára, évről-évre egyre komplexebb sakk-kompetenciát fejlesztenek ki, mely képességek észrevétlenül könnyítik számos iskolai tantárgy elsajátítását, megértését, továbbgondolását is.

Az iskolai szakkörök tematikáját ide kattintva érheti el!

Szeretnénk azonban hangsúlyozni, hogy általános iskolában a gyermekek sakk-tudásszintje és életkora nagyobb diverzitást mutat, mint óvodás korban. Tapasztalt oktatóink a szakkörök beindulása után felmérik a gyermekek képességeit, sakkbéli tudásszintjüket, korbéli megoszlásukat és ezt követően igyekeznek homogénebb csoportok kialakítására. Mindez azt is eredményezi, hogy az előbb bemutatott tematikát nagyobb rugalmassággal kezelik, mint az óvodás tanmenetet. Egyes elemeket átugorhatnak, egyes elemeket nagyobb tempóban ismertethetnek, míg más pontokat nagyobb részletességgel tanulmányozhatnak, továbbá a sorrendiség sem szigorúan követendő. A tematikában megjelölt ismeretanyag-lista újra és újra elővehető, komplexebbé tehető.

A tananyag időzítését tekintve, a képességfejlesztés koncepciójának megfelelően az általános iskola nyolc osztályának felel meg, azonban a tehetséggondozó programunkban résztvevő gyermekek számára ez az időhorizont jóval szigorúbb keretek közé szorul.

Azon gyerekek számára, akik óvodájában vagy iskolájában nem sikerült sakkszakkört beindítani, megszerveztük városi sakkszakkörünket. A szakkörök helyszíne jól megközelíthető, időpontja kívül esik az iskolai órarenden, így mindenki számára ideális az alapvető sakk-készségek elsajátításához. A városi sakkszakkör tematikája megegyezik az óvodai és iskolai képességfejlesztő szakkörök menetrendjével.

A képességfejlesztő foglalkozások, városi sakkrendezvények és tehetségkutató sakkversenyek lehetőséget biztosítanak számunkra a sakkban tehetséges gyermekek felkutatására. Tapasztalt edzőink hamar felismerik a tehetséges gyermekek azon képességeit, amelyek kiemelkedő fontosságúak a sakkozóvá váláshoz. A tanév során és a versenyek, rendezvények alatt folyamatosan felkeressük a tehetséges gyermekek szüleit és megismertetjük velük tehetséggondozó sakkszakkörünk programját, jelentőségét és a gyermek irányában támasztott elvárásainkat. Igen, itt már nem csupán a tehetségen, hanem a szorgalmon és a fegyelmen is hangsúly van. Munka nélkül a siker elképzelhetetlen! Tehetséggondozó szakkörünk tematikája megegyezik az iskolai képességfejlesztő sakkszakkör tematikájával, de az időhorizont jelentősen lerövidül. A tehetséges sakknebulók közötti verseny rendkívül éles, így szükség van az a program tematikájának mielőbbi elsajátítására. A tehetséggondozó sakkszakkörök 2-4 fős kiscsoportokban 1-2 oktató bevonásával zajlanak. Tanulóink a szakkörökkel párhuzamosan megismerkednek a versenyek világával, jellemzően regionális versenyeken mérettetik meg képességeiket.
Sajnos előfordul, hogy a szülői hiúság miatt néhány tehetséggondozó sakkszakkörből kimaradó gyermek felhagy a képességfejlesztő sakkszakkörrel. Ki ne szeretné, hogy gyermekéből nagy bajnok legyen?! Azonban fontos tudni, hogy a sakk egy kiváló eszköz gyermekeink logikai képességfejlesztésére, memóriájának javítására, valamint a jellem formálására, függetlenül a tanuló versenysakk iránti képességeitől és affinitásától. Tehetséggondozó programunkba kizárólag azok a gyermekek kerülhetnek be, akikben meglátjuk azt a szikrát amiből később élsakkozó kovácsolódhat.

A tehetséggondozó program következő állomása az egyéni tehetséggondozás. Egy bizonyos szint után szükségessé válik a gyermek saját sakkbéli jellemének, stílusának kibontakoztatása. A sakkban nincs két egyforma játékos. A sakkozás számos készség meglétét feltételezi, de ezek a készségek mindenkiben eltérő mértékben vannak jelen. A magasabb szintű sakkozás jellegzetessége, hogy a játékosok kibontakoztatják saját stílusjegyeiket. Ehhez már elengedhetetlen a személyre szabott, egyéni edzésterv, az erősségek és gyengeségek feltérképezése és az ezekhez történő alkalmazkodás. Az egyéni tehetséggondozó foglalkozások nagyobb heti gyakorisággal, 1-2 edző bevonásával történnek. Mindezt aktív versenyzés kíséri, hiszen elengedhetetlen az elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetése, a folyamatos megmérettetés és az eredmények kiértékelése. A versenyek ezen a szinten már nem korlátozódnak le a régió sakkeseményeire, hanem egyéni versenynaptár alapján, számos országos, esetleg nemzetközi versenyen való részvétel szükségeltetik.

A kimagasló eredményeket elérő tanítványaink számára létrehoztunk egy ösztöndíj programot, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a sakk-talentumokból igazi sztárok válhassanak. Az ösztöndíj olyan prémium szolgáltatásokat foglal magába, mint a szponzoráció, sport-menedzsment, sport-pszichológiai felkészítés és a karrier-építés.

 

Iskolánk létrehozásakor arra törekedtünk, hogy az oktatók, edzők, sport-szakemberek és kisegítő személyzet olyan hálózata alakuljon ki, amely minden szinten, minden életkorban hatékonyan tudja kiszolgálni a sakk-sportban felmerülő igényeket. Iskolánk oktatói, edzői, mesterei nem csupán sikeres sakkozók, hanem kiváló pedagógiai érzékkel is rendelkeznek. Nagy hangsúlyt fektetünk szakkör-vezetőink, oktatóink és edzőink folyamatos továbbképzésére, valamint szolgáltatásaink olyan interdiszciplináris területekkel való kibővítésére is, mint a pedagógia, sportpszichológia, sportjog, sportgazdaságtan és sport-menedzsment. Oktatóink felkészültségének és egyesületi együttműködéseinknek hála a kezdetektől a sportolói pálya kiteljesedéséig, a képességfejlesztéstől a profizmusig segíteni tudjuk tanítványaink útját a sakk összetett, de mégis rendkívül lebilincselő világában.